[اسم]

die Streitigkeit

قابل شمارش مونث

1 دعوا نزاع، مشاجره

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان