[اسم]

die Strenge

قابل شمارش مونث

1 سختگیری سختی

2 دقت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان