[صفت]

stressfrei

/ʃtɾˈɛsfrˌaɪ/
قابل مقایسه

1 بدون استرس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان