[اسم]

die Streu

قابل شمارش مونث

1 کاه علف خشک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان