[صفت]

stres­sig

/ʃtʁɛsɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: stressiger] [حالت عالی: stressigsten]

1 پراسترس پرفشار، پردغدغه

  • 1.Ein Job kann auch stressig sein.
    1. یک شغل نیز می‌تواند پرفشار باشد.
  • 2.eine stressige Woche
    2. یک هفته پراسترس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان