[اسم]

die Streubombe

قابل شمارش مونث

1 بمب خوشه‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان