[صفت]

stressig

/ʃtɾˈɛsɪç/
قابل مقایسه

1 استرس زا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان