[اسم]

das Stress-management

/ʃtɾˈɛsmˌɑnaɡeːmˈɛnt/
قابل شمارش خنثی

1 مدیریت استرس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان