[اسم]

der Stress

/ʃtʀɛs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Stresse] [ملکی: Stresses]

1 استرس دلهره

  • 1.der Stress einer Reise
    1. دلهره یک سفر
  • 2.Ich habe bei der Arbeit viel Stress.
    2. من در کارم خیلی استرس دارم.
  • 3.Mach mir bloß keinen Stress!
    3. به من استرس نده!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان