[اسم]

die Tomate

/toˈmaːtə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Tomaten] [ملکی: Tomate]

1 گوجه‌فرنگی

  • 1.Die Tomate ist noch grün.
    1. این گوجه‌فرنگی هنوز سبز است.
  • 2.Kauf bitte noch Tomaten auf dem Markt.
    2. لطفاً گوجه‌فرنگی هم از بازارچه بخر.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان