[اسم]

der Tollpatsch

قابل شمارش مذکر

1 آدم ناشی دست‌وپاچلفتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان