[صفت]

tolerierbar

قابل مقایسه

1 تحمل‌پذیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان