[اسم]

die Toleranz

قابل شمارش مونث

1 رواداری مدارا، تسامح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان