[فعل]

tolerieren

/toləˈʀiːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: tolerierte] [گذشته: tolerierte] [گذشته کامل: toleriert] [فعل کمکی: haben ]

1 تحمل‌ کردن

مترادف و متضاد billigen dulden einwilligen
  • 1.Solch ein Verhalten kann und werde ich nicht tolerieren!
    1. من نمی‌توانم و نمی‌‌خواهم اینچنین رفتاری را تحمل کنم!
  • 2.Wir tolerieren keine Form von Rassismus.
    2. ما هیچ‌نوع نژادپرستی را تحمل نمی‌کنیم [نمی‌پذیریم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان