[صفت]

tollpatschig

قابل مقایسه

1 دست‌وپا چلفتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان