[فعل]

tollen

فعل گذرا و ناگذر

1 جست‌وخیز کردن خوشحال‌وشاد) بازی کردن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان