[فعل]

vergeben

/fɛɾɡˈeːbən/
فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 بخشیدن دادن، اهدا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان