[قید]

vergebens

/fɛɐ̯ˈɡeːbn̩s/
غیرقابل مقایسه

1 بی‌فایده بیهوده

  • 1.Sie haben sich viel Mühe gegeben, aber es war alles vergebens.
    1. آنها به خود رنج زیادی دادند اما همه آن بی‌فایده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان