[اسم]

die Vergeltung

قابل شمارش مونث

1 جبران تلافی

2 انتقام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان