[فعل]

vergießen

/fɛɐ̯ˈɡiːsn̩/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: vergoss] [گذشته: vergoss] [گذشته کامل: vergossen] [فعل کمکی: haben ]

1 سهوا ریختن

  • 1.Monika hat Kaffee vergossen.
    1. "مونیکا" سهوا قهوه را ریخت.
  • 2.Tränen vergießen
    2. اشک ریختن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان