[صفت]

verlobt

/fɛɐ̯ˈloːpt/
غیرقابل مقایسه

1 نامزد

  • 1.Wir sind verlobt und wollen nächstes Jahr heiraten.
    1. ما نامزد هستیم و می‌خواهیم سال آینده ازدواج کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان