[اسم]

die Verlobung

/ˌfɛɐ̯ˈloːbʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Verlobungen] [ملکی: Verlobung]

1 نامزدی

  • 1.Die Verlobung der beiden fand heute statt.
    1. نامزدی هر دو امروز برگزار می‌شود.
  • 2.Eine Verlobung aufheben
    2. مراسم نامزدی‌ای را به پایان رساندن
  • 3.Verlobung feiern
    3. جشن نامزدی گرفتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان