[اسم]

der Wanderweg

/vˈandɜvˌeːk/
قابل شمارش مذکر

1 رد اثر

2 کوره‌راه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان