[صفت]

wankelmutig

قابل مقایسه

1 دمدمی‌مزاج متزلزل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان