[قید]

wann

/van/
غیرقابل مقایسه

1 چه زمانی کی

 • 1.Ab wann haben Sie geöffnet?
  1. از کی باز کردید؟
 • 2.Du kannst kommen, wann du Lust hast.
  2. تو هر وقت حوصله داشتی، می‌توانی بیایی.
 • 3.Wann bist du fertig?
  3. کی آماده می‌شوی؟
 • 4.Wann wollen wir uns treffen?
  4. چه زمانی همدیگر را ببنیم؟
 • 5.Wir werden helfen, wo und wann immer es nötig ist.
  5. ما همیشه، هر کجا و هر وقت ضروری بود کمک خواهیم کرد.
 • 6.Wissen Sie, wann der Kurs beginnt?
  6. می‌دانید که کلاس چه زمانی شروع می‌شود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان