[اسم]

die Wandzeitung

/vˈanttsaɪtˌʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 روزنامه دیواری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان