[حرف ربط]

wenn

/vɛn/

1 اگر در صورتی که، زمانی که

مترادف و متضاد falls sofern unter der Bedingung, dass vorausgesetzt, dass
 • 1. Kommst du zu der Party? - Vielleicht, wenn ich nicht arbeiten muss.
  1 . به مهمانی می آیی؟ - شاید، اگر مجبور نبودم کار کنم.
 • 2. Wenn ich ihn sehe, frage ich ihn.
  2 . اگر او را دیدم از او می پرسم.
 • 3. Wenn ich kann, komme ich.
  3 . اگر من بتوانم، می آیم.
 • 4. Wenn nötig, komme ich sofort.
  4 . اگر احتیاج است من فورا می‌آیم.
کاربرد حرف ربط wenn به معنای اگر
این حرف ربط دو جمله پایه و پیرو را به هم مرتبط می‌سازد و ساختار گرامری آن‌ها را نیز تغییر می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید:
".Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich an" (اگر که وقت داشتم با تو تماس می‌گیرم.)
".Wenn du willst, hole ich dich vom Bahnhof ab" (اگر تو بخواهی، من تو را از ایستگاه قطار برمی‌دارم.)

2 وقتی‌که زمانی‌که

مترادف و متضاد als sobald zu der Zeit
 • 1. Jedes Mal, wenn wir kommen.
  1 . هر دفعه زمانی‌که ما می‌آییم.
 • 2. Sag bitte Bescheid, wenn du fertig bist!
  2 . لطفا وقتی تمام شدی خبر بده.
 • 3. Wenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.
  3 . من وقتی‌که در پاریس هستم، همواره به "لوور" می‌روم.
 • 4. Wenn Weihnachten naht, duftet es immer nach Pfefferkuchen jedes Mal.
  4 . وقتی که کریسمس نزدیک می‌شود، همیشه بوی کیک فلفل می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان