[اسم]

der Werbetext

/vˈɛɾbeːtˌɛkst/
قابل شمارش مذکر

1 متن تبلیغاتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان