[جمله]

Woher kommt dieser Geruch?

/voːheːɐ kɔmt diːzɐ gəʁʊx/

1 این بو از کجا می‌آید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان