[جمله]

Wohin kommt der Müll?

/voːhɪn kɔmt deːɐ mʏl/

1 زباله را باید کجا ریخت؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان