[قید]

wohin

/voˈhɪn/
غیرقابل مقایسه

1 به کجا

  • 1.Wohin fährt dieser Bus?
    1. این اتوبوس به کجا می‌رود؟
  • 2.Wohin geht ihr?
    2. به کجا می‌روید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان