[جمله]

Woher sind Sie?

/voːheːɐ zɪnt ziː/

1 اهل کجا هستید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان