[صفت]

wortbrüchig

قابل مقایسه

1 بدقول

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان