[اسم]

der Wortakzent

/ˈvɔʁtʔakˌt͡sɛnt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Wortakzente] [ملکی: Wortakzent(e)s]

1 تکیه واژه استرس واژه

  • 1.Kroatisch verfügt über einen melodischen Wortakzent.
    1. زبان کرواتی یک تکیه واژگانی آهنگین دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان