[اسم]

die Wortbildung

/vˈɔɾtbɪldˌʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 واژه‌سازی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان