[اسم]

der Wortbruch

قابل شمارش مذکر

1 بدقولی خلف وعده، نقض عهد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان