دیکشنری آلمانی به فارسی

wunderbar

/ˈvʊndɐˌbaːɐ̯/

[صفت]