[صفت]

wulstig

قابل مقایسه

1 برآمده قلمبه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان