[صفت]

wuchtig

قابل مقایسه

1 سنگین محکم، قوی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان