[فعل]

wuchern

فعل گذرا و ناگذر

1 بیش از حد رشد کردن

2 رباخواری کردن گرانفروشی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان