[حرف ندا]

wow

1 وای (علامت تعجب)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان