[قید]

worüber

/ˈvoːˌʀyːbɐ/
غیرقابل مقایسه

1 در مورد چی برای چی

  • 1.Worüber denkst du nach?
    1. تو در مورد چی فکر می‌کنی؟
  • 2.Worüber lachen Sie?
    2. برای چی شما می‌خندید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان