[اسم]

der Zuruf

قابل شمارش مذکر

1 فریاد داد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان