[فعل]

zurufen

فعل گذرا و ناگذر

1 باصدای بلند گفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان