[صفت]

اخیر

( ا-خ-ی-ر )
1 recent late , new
پسین، آخری، واپسین، جدید، تازه

recent /ˈrisənt/ /ˈriːsnt/


late /leɪt/ /leɪt/


new /nuː/ /njuː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان