[صفت]

recent

/ˈrisənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more recent] [حالت عالی: most recent]

1 اخیر امروزی

مترادف و متضاد new present-day the latest up to date old
  • 1.Bessie liked the old silent movies better than the more recent ones.
    1. "بسی" فیلم‌های صامت قدیمی را از این امروزی‌ها بیشتر دوست دارد.
  • 2.Recent studies have concluded that more people are unemployed than ever before.
    2. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که نسبت به تمام سال‌های گذشته مردم بیشتری بیکار هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان