[اسم]

ایام

( ا-ی-ا-م )
1 days
جمع یوم؛ روزها
2 time age , period
دوران، دوره، روزگار

time /tɑɪm/ /taɪm/


age /eɪdʒ/ /eɪʤ/


period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان