[اسم]

زمانه

( ز-م-ا-ن-ه )
1 time era , age

time /tɑɪm/ /taɪm/


era /ˈɪr.ə/ /ˈɪərə/


age /eɪdʒ/ /eɪʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان