[اسم]

نوشتار

( ن-و-ش-ت-ا-ر )
1 writing essay

writing /ˈrɑɪt̬.ɪŋ/ /ˈraɪ.tɪŋ/


essay /ˈes.eɪ/ /ˈɛseɪ/

[صفت]

نوشتار

( ن-و-ش-ت-ا-ر )
1 busy

busy /ˈbɪz.i/ /ˈbɪzi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان