[صفت]

accordion-like

/ɐkˈoːɹdiənlˈaɪk/
قابل مقایسه

1 آکاردئونی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان